Komunikat

Zgodnie z decyzją rządu w dniu 12 i 13 marca 2020 r. w szkole nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze dla tych dzieci, które nie będą miały zapewnionej opieki w domu.

Od 16 do 25 marca 2020 r. szkoła nie będzie sprawowała opieki nad uczniami.

Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji pracy szkół i placówek na stronie Ministra Edukacji Narodowej https://www.gov.pl, Kuratorium Oświaty w Katowicach http://www.kuratorium.katowice.pl oraz Urzędu Miasta http://www.um.jaworzno.pl.

Marta Figura

Dyrektor Szkoły