Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznie na rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca:

Pani Monika Wróbel

Zastępca:

 Pani Zuzanna Kumońska

Skarbnik:

 Pani Karolina Kuśnierczyk

Komisja rewizyjna w składzie:

Pan Tomasz Wąsowicz
Pani Anna Łapot
Pani Magdalena Podgórska
Pan Arkadiusz Skrzypek

NR KRS: 0000040813

RADA RODZICÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

NUMER KONTA

ING BANK ŚLĄSKI

03 1050 1302 1000 0023 3306 2848