Rada Rodziców

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworznie na rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca:

Pani Małgorzata Gnidzińska

Zastępca:

 Pani Magdalena Podgórska

Skarbnik:

 Pani Kinga Wnuk

NR KRS: 0000040813

RADA RODZICÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

NUMER KONTA

Bank Spółdzielczy

86 8445 0007 0000 0000 3522 0001