BIOFEEDBACK – zapraszamy Was na treningi

W naszej szkole prowadzone są treningi EEG Biofeedback. Trening taki wykorzystywany jest z powodzeniem w edukacji, zwłaszcza u dzieci z trudnościami szkolnymi typu:
zaburzenia koncentracji uwagi
zaburzenia pamięci i spostrzegania zaburzenia mowy
dysleksja
ADHD
nerwice, stres
niepokój psychoruchowy
zaburzona samoocena dziecka.

Treningi EEG Biofeedback w szkole szczególnie wykorzystywane będą w celu usprawnienia koncentracji uwagi, spostrzegania, pamięci ucznia jak i jego tempa pracy. Mają także za zadanie wyeliminować stres szkolny i zminimalizować niepożądane zachowania uczniów. Biofeedback ma wspomóc rozwój edukacyjny, społeczny i emocjonalny ucznia.

Wymagane dokumenty dotyczące udziału w treningach:
– zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback oraz wynik badania EEG,
– zgoda rodzica na udział dziecka w zajęciach.

O przyjęciu na treningi decyduje kolejność zgłoszeń, które przyjmowane są przez trenerów.
Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów EEG Biofeedback – mgr Angelikę Lelek, mgr Joannę Wyżlic oraz mgr Małgorzatę Silbert

Co to jest EEG Biofeedback?

EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu

EEG-Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

 Sygnał z jednego punktu na głowie pacjenta jest przetwarzany na zrozumiałą dla pacjenta formę graficzną (wykresu, animacji bądź gry wideo).

Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Trenuj swój mózg – tylko w GIM4

Wyobraź sobie, że siedzisz w wygodnym fotelu i patrzysz w ekran komputera. Widzisz tam tor wyścigowy, a na nim wymarzone auto. Ty jesteś jego kierowcą, ale nie siedzisz za kierownicą. Nie dotykasz też ani klawiatury komputera, ani joysticka. Twoje zadanie polega na prowadzeniu samochodu za pomocą… myśli. Niemożliwe? A jednak. Dzięki metodzie biofeedback można nie tylko bezpiecznie prowadzić wirtualny samochód czy poderwać do startu samolot, ale też sterować własnym ciałem.

W Gimnazjum nr 4 dzięki nowoczesnemu urządzeniu do terapii EEG Biofeedback uczniowie mogą trenować mózg pod okiem specjalisty – sterują swoimi FALAMI MÓZGOWYMI przebieg animacji komputerowej.

Jak to się dzieje?

Tę metodę treningu mózgu wymyślono dla amerykańskich astronautów. Korzystał z niej także nasz mistrz narciarski Adam Małysz. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to „biologiczne sprzężenie zwrotne”. By rozpocząć terapię, należy spotkać się ze specjalistą z zakresu Biofeedback. A potem zaczyna się seria treningów specjalnie dobranych dla konkretnego ucznia (potrzeba co najmniej dziesięciu, a czasem nawet kilkudziesięciu zajęć). Podczas treningów uczeń podłączony jest do aparatury za pomocą czujników. EEG Biofeedback mierzy rodzaje fal wysyłanych przez nasz mózg. Każdą zmianę tych parametrów widać na monitorze komputera oraz słychać w formie dźwięku. Dzięki temu możemy wpływać na reakcje własnego ciała i świadomie je korygować. Brzmi to tajemniczo, ale jest proste.

EEG Biofeedback polega na intensyfikacji lub wyciszeniu określonych fal wysyłanych przez nasz mózg. Emituje on cztery rodzaje tych fal: alfa, beta, theta i delta. Mają one różne zakresy. W zależności od naszego stanu psychofizycznego jeden typ fal przeważa. Dobroczynna dla mózgu jest fala alfa. Fizjologicznie występuje ona co najmniej dwa razy dziennie: po przebudzeniu i przed zaśnięciem oraz gdy mamy zamknięte oczy. Umysł – uwolniony od nadmiaru wrażeń – jest wówczas zdolny do twórczej pracy i łatwiej zapamiętuje. Terapeuta wie o tym i jeśli potrzeba, żeby umysł wydajniej pracował (bo uczeń ma przed sobą ważny test), dobierze dla nas taki program komputerowy, który zintensyfikuje do pracy fale alfa (albo wyciszy fale beta high odpowiedzialne za stres, napięcie czy lęk).

Jak wygląda trening?

Gdy poddajmy się EEG Biofeedback, do naszej głowy terapeuta przykleja elektrody, które rejestrują fale mózgowe. Na swoim monitorze widzi je w postaci wykresu, czyli może zauważyć, które fale dominują, a które są zbyt słabe. Wie zatem, co wyciszyć, a co stymulować. Następnie wybiera dla nas indywidualny program, który obserwujemy na drugim ekranie w postaci przystępnej wideogry. Osoba trenująca może obserwować pracę własnego mózgu i świadomie na nią wpływać. Kiedy wzrasta aktywność mózgu, w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, trenujący otrzymuje nagrodę w postaci punktów, dźwięku i gra się udaje. Otrzymywana pozytywna informacja zwrotna motywuje i rozwija pracę mózgu. Fale mózgowe trenuje się również podczas oglądania ulubionego filmu. Zasada jest taka sama i jest to bardzo atrakcyjne. Każdy trening może być inny. Zamiast gry, uczeń kontroluje bieg filmu otrzymując przy tym informację zwrotną, czy pracuje na określonej częstotliwości fal mózgowych. Gdy tak nie jest, dźwięk się wyłącza lub zatrzymuje się obraz. Polecamy tę metodę dla uczniów chcących poprawić swoje wyniki w dziedzinach wymagających koncentracji (nauka, sport, muzyka).

Regulamin terapii EEG Biofeedback
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie

1. Na zajęcia terapii EEG Biofeedback uczęszczają uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pozostali uczniowie ZSO.
2. Praca odbywa się w zespole dwuosobowym: dziecko – terapeuta.
3. W celu objęcia terapią i wsparciem jak największej liczby uczniów, po 10 treningach następuje rotacja wśród uczestników terapii.
W szczególnych przypadkach ilość treningów zostanie dostosowana do indywidualnych potrzeb ucznia.
4. Przed zakwalifikowaniem dziecka do uczestnictwa w terapii rodzic lub opiekun prawny  zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback oraz wynik badania EEG.
5. Terapeuta zapoznaje rodziców/opiekunów z podstawowymi zagadnieniami terapii Neurofeedback.
6. Rodzic/opiekun prawny przed rozpoczęciem treningów musi wyrazić pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka w terapii.
7. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do udzielenia rzetelnego wywiadu, dotyczącego dziecka (zwracając szczególną uwagę na to, by podać terapeucie informacje o tym jakie aktualnie dziecko przyjmuje leki).
8. W sytuacji, gdy terapeuta stwierdzi, że terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów lub dziecko jest przetrenowane, prowadzący ma obowiązek wstrzymać treningi.
9. Terapia EEG Biofeedback jest nieobowiązkowa dlatego w każdej chwili obie strony (prawny opiekun, terapeuta) podając uzasadnienie może przerwać terapię.
10. Uczeń uczestniczący w terapii zobowiązany jest do umycia głowy dzień przed zajęciami Biofeedbacku.
11. W pracowni terapeutycznej uczeń może przebywać tylko w obecności trenera.
12. Uczeń nie może samodzielnie korzystać ze sprzętu komputerowego
i elektronicznego znajdującego się w pracowni.
13. O kwalifikowaniu ucznia do terapii EEG BFB decyduje kolejność dostarczania wymaganej dokumentacji.
14. Opiekun po zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem pisemnie potwierdza jego akceptację.

Opracowanie: Zespół ds. Neurofeedback