Zespół Języków Obcych to grupa nauczycieli o wszechstronnych zainteresowaniach prężnie działająca na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Są wśród nas nauczyciele języka angielskiego, języka niemieckiego oraz języka rosyjskiego. Organizujemy i przygotowujemy min.

 • Europejski Dzień Języków Obcych
 • szkolne konkursy językowe dla uczniów o różnych umiejętnościach językowych
 • wojewódzkie konkursy przedmiotowe
 • międzynarodowe projekty eTwinning
 • wyjazdy na Euroweek

Regularnie uczestniczymy w warsztatach językowych oraz przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach językowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim oraz lokalnym. Nasi uczniowie to:

 • laureaci i finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Języka Angielskiego, Niemieckiego i Rosyjskiego
 • laureaci ogólnopolskich konkursów języka angielskiego: Olimpus, Multitest, Oxford Plus.
 • laureaci Regionalnych Przeglądach Teatrzyków Obcojęzycznych i Krótkich Form Teatralnych w Dąbrowie Górniczej oraz Regionalnych Przeglądach Poezji, Prozy i Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim w Mysłowicach
 • laureaci miejskich konkursów języka angielskiego i języka niemieckiego Angielski z Czesławem oraz Niemiecki z Czesławem
 • laureaci międzygimnazjalnego konkursu Duety Językowe
 • laureaci Regionalnego Konkursu Kolęd Angielskich
 • laureaci międzygimnazjalnych konkursów j. angielskiego Angielski z LO3 na Bis
 • laureaci międzyszkolnego konkursu języka angielskiego Wieża Babel w LO1
  w Jaworznie
 • laureaci miejskiego konkursu recytatorskiego English Diamonds
 • laureaci konkursu Poezja i Proza języku Goethego i Schillera
 • laureaci międzygimnazjalnych konkursów Polubić Przyimek oraz Polubić rzeczownik i przymiotnik
 • laureaci międzynarodowego konkursu języka niemieckiego Polubić język niemiecki
 • laureaci w Międzyszkolnych Przeglądach Piosenki Niemieckiej

Wielu z nas ma uprawnienia egzaminatorów z ramienia OKE oraz regularnie uczestniczy w pracach komisji w zaprzyjaźnionych szkołach średnich.