Rekrutacja 2020/2021

Zarządzenie Nr ED.0050.10.2020 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2020/2021.

Link do rekrutacji: www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

źródło: http://www.um.jaworzno.pl


Od 2 marca 2020 r. w naszej szkole rusza rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej:


Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

W dniu 3 kwietnia 2020 r. zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach szkoły, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Rodzic dziecka zgłoszonego jako kandydat do szkoły nieobwodowej, do dnia 8.kwietnia 2020, potwierdza wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w jeden z następujących sposobów:

  • mailem z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia,
  • telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz daty jego urodzenia.

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą publikowane na stronie szkoły.


Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z listą: