Rekrutacja do klas pierwszych 2024/2025

Szanowni Rodzice!

24 stycznia 2024 r. o godz. 8.00 rusza elektroniczny nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworznie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Nabór do szkoły odbywać się będzie elektroniczne na stronie www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

24.01.2024r. g. 8.00 – 12.02.2024r. g. 15.00 – składanie zgłoszeń podpisanych przez oboje rodziców/opiekunów prawnych dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły .

13.02.2024r. g. 8.00 – 16.02.2024r. g. 15.00 – składanie wniosków (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych) o przyjęcie do szkoły (na wolne miejsca) uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, zakwalifikowanych do szkoły potwierdzają wolę przyjęcia dziecka od 8.03.2024 g. 9.00 do 12.03.2024 g. 15.00.

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2024/2025 określa Zarządzenie Nr ED.0050.504.2023 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zapraszam
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Marta Figura