Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi umożliwia realizowanie się, rozwijanie swoich pasji i talentów na różnych płaszczyznach. Aktywną młodzież zapraszamy do pracy w Szkolnej Radzie Uczniowskiej-sekcjach: medialnej, organizacyjnej, kulturalnej oraz praw ucznia. Bogata oferta zajęć sportowych naszej szkoły obejmuje m.in aerobik, koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną. Zwieńczeniem tych zajęć są zdobywane przez uczniów uprawnienia.

Nasza placówka oferuje również udział w zajęciach teatralnych, tanecznych i plastycznych. Dla dociekliwych i zdolnych otworem stoi koło matematyczne, fizyczne i informatyczne, które współtworzy szkolną gazetkę. Wszystkie zajęcia prowadzą nauczyciele-pasjonaci. Zachęcają oni młodzież do poszukiwania twórczych rozwiązań, wyrażania własnych poglądów, są otwarci i uważni na potrzeby każdego ucznia.

O prawidłowe relacje uczniów z rówieśnikami i osobami dorosłymi dbają wychowawcy oraz szkolny pedagog i psycholog. Niesfornych dyscyplinuje regulamin zachowania.