Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi umożliwia realizowanie się, rozwijanie swoich pasji i talentów na różnych płaszczyznach. Aktywną młodzież zapraszamy do pracy w Szkolnej Radzie Uczniowskiej-sekcjach: medialnej, organizacyjnej, kulturalnej oraz praw ucznia.

Nasza placówka oferuje również udział w zajęciach teatralnych, tanecznych i plastycznych. Dla dociekliwych i zdolnych otworem stoi koło matematyczne, fizyczne i informatyczne. Wszystkie zajęcia prowadzą nauczyciele-pasjonaci. Zachęcają oni młodzież do poszukiwania twórczych rozwiązań, wyrażania własnych poglądów, są otwarci i uważni na potrzeby każdego ucznia.

Oferujemy: bogate i nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych, salę informatyczną, bibliotekę z bogatym księgozbiorem, czytelnię z centrum multimedialnym, salę RTV, gabinet terapii EEG – Biofeedback i pracownię Integracji Sensorycznej (SI), sale gimnastyczne, siłownię, atria sportowe i wypoczynkowe, nowoczesne boisko, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bogatą ofertę kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych, monitoring całego obiektu, wykwalifikowaną kadrę nauczycieli z doświadczeniem w pracy na wszystkich poziomach edukacji. Po lekcjach uczniowie mogą pozostać pod opieką świetlicy szkolnej, bogato wyposażonej i oferującej ciekawe zajęcia dodatkowe. Tradycją naszej szkoły są oddziały integracyjne otoczone opieką specjalistów: oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów, socjoterapeutów, specjalistów z zakresu autyzmu i zespołu Aspergera, logopedy i neurologopedy, trenerów EEG – Biofeedback, terapeutów pedagogiki, pedagoga, pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego i psychologa.

O prawidłowe relacje uczniów z rówieśnikami i osobami dorosłymi dbają wychowawcy oraz szkolny pedagog i psycholog. Niesfornych dyscyplinuje regulamin zachowania.