Godziny otwarcia biblioteki szkolnej

Poniedziałek: 8 – 16
Wtorek: 8 – 15
Środa: 8 – 14.20
Czwartek: 8 – 14
Piątek: 8 – 14

Biblioteka w obiektywie

Wydarzenia biblioteki szkolnej zawsze znajdziesz w aktualnościach szkoły.

W  BIBLIOTECE  ZAWSZE  ZNAJDZIESZ:

 • miejsce na promocję swoich pasji i zainteresowań
 • pomoc w przygotowaniu się do: lekcji, konkursów przedmiotowych, egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, czy też w poszerzeniu swoich zainteresowań
 • stałą półkę z nowościami

LOKAL

Biblioteka składa się z takich pomieszczeń jak:

 • czytelnia wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
 • wypożyczalnia i Galeria Biblioteki
 • dział opracowania zbiorów
 • magazyn
KSIĘGOZBIÓR
 • książki (ok. 17 805 woluminów) obejmują:
  – beletrystykę
  – literaturę popularnonaukową
  – literaturę fachową dla nauczycieli
  – lektury
  – podręczniki
 • multimedia (281 filmy DVD i 92 VHS oraz 25 audiobooków)
  – filmy edukacyjne
  – adaptacje lektur szkolnych
  – audiobooki
 • czasopisma (7 tytułów):
  – popularnonaukowe dla młodzieży
  – metodyczne dla nauczycieli
WARSZTAT  INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNY
 • katalogi:
  – kartkowy (alfabetyczny, rzeczowy, tytułowy)
  – komputerowy w programie MOL NET
 • kartoteki:
  – zagadnieniowa (kartkowa i komputerowa)
  – tekstowa
 • księgozbiór podręczny:
  – encyklopedie i słowniki
  – leksykony
  – atlasy
  – albumy
  – informatory
CZYTELNICY

Uczniowie liceum, szkoły podstawowej, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

BIBLIOTEKA  ORGANIZUJE:
 • zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej
 • lekcje muzealne i zajęcia edukacyjne
 • wystawy tematyczne i okolicznościowe
 • imprezy okolicznościowe poświęcone książce i bibliotece
 • przedstawienia
 • kiermasze książek

BIBLIOTEKA  WSPÓŁPRACUJE Z:

 • Muzeum Miasta Jaworzna
 • Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie
 • Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Katowicach – Filia Jaworzno
 • instytucjami samorządowymi
 • wydawnictwami i księgarniami
 • lokalnymi mediami
I . Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 2. Przy zapisie czytelnik powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć trzy woluminy wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać jednego miesiąca.
 5. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 6. W czerwcu biblioteka umożliwia czytelnikom wypożyczenie książek na okres wakacji (wyjątek stanowią uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum).
 7. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, multimediach oraz pomagają w doborze literatury, filmu, czasopismach.
 8. Wypożyczone książki, multimedia, czasopisma należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 9. Czytelnik ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wypożyczone zbiory. Jeżeli zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 11. W przypadku zmiany szkoły lub miejsca pracy czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 12. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu – w czytelni.
 13. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:
  – wpisania się do zeszytu korzystających z czytelni
  – pozostawienia wierzchniego okrycia oraz plecaków, torebek i innego bagażu w szatni lub w wypożyczalni
  – nie wynoszenia książek i czasopism.
 14. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych i spożywania posiłków.
II. Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
 1. Biblioteka udostępnia uczniom i pracownikom szkoły stacje robocze z dostępem do Internetu w celach badawczych i edukacyjnych oraz zestaw kina domowego wraz z odtwarzaczem DVD.
 2. Udostępnienie stanowisk jest możliwe po uprzednim wpisaniu się na listę obecności (nazwisko, imię, klasa, numer wykorzystywanego stanowiska, godziny pracy, poszukiwany temat).
 3. Udostępnienie salki na seanse filmowe, prezentacje multimedialne jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu z nauczycielem bibliotekarzem.
 4. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, zmiennego obuwia, odzieży wierzchniej.
 5. Bezwzględnie zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.
 6. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w ICIM do gier komputerowych jest niedozwolone.
 7. Obowiązkiem użytkownika jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku oraz BHP.
 8. Osoby łamiące zasady regulaminu, zachowujące się niewłaściwie, przeszkadzające w pracy innym użytkownikom zostaną wyproszone z pracowni.
 9. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza nauczyciel informatyki ZSO.
 10. Stanowczo zabrania się działań mających na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do Internetu.
 11. Nie wolno zapisywać i przechowywać na twardym dysku plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 12. Usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone.
 13. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 14. Zabrania się instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 15. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy itp.).
 16. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych.
 17. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.
  Regulamin pracy biblioteki szkolnej ZSO – Wejdź i Sprawdź