Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzone są:

– Zajęcia Korekcyjno-Kompensacyjne;

– Zajęcia Rewalidacyjne (prowadzone przez specjalistów z zakresu: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki, zespół Aspergera);

– Zajęcia Socjoterapeutyczne;

– „Terapia EEG Biofeedback”;

– Zajęcia logopedyczne;

– Zajęcia integracji sensorycznej SI;

KLIKNIJ W ODPOWIEDNIE OKNO/ ZAKŁADKĘ !

Doradca zawodowy

Pedagog szkolny

Psycholog szkolny