KALENDARIUM WYDARZEŃ ZSO – Szkoła Podstawowa nr 2
na rok szkolny 2023/2024

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/244.09.2023
   godz. 11.00 – klasa 1 i 4 AULA
   pozostałe klasy godz. 10.00 w salach lekcyjnych z wychowawcami
  2. ZEBRANIA z Rodzicami i wybór Rady Rodziców 14.09.2023 o godz. 17.00
  3. Dzień Edukacji Narodowej – 13.10.2023
  4. ZEBRANIA i dzień otwarty 26.10.2023 o godz. 17.00
  5. Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.2023
  6. ZEBRANIA – informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – 7.12.2023 od godz. 17.00
  7. Wigilie klasowe, jasełka dla uczniów i spotkanie nauczycieli – 22.12.2023
  8. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2023
  9. Wystawianie ocen semestralnych do 7.01.2024
  10. Konferencja klasyfikacyjna 11.01.2024 godz.14.30
  11. Rozpoczęcie drugiego semestru – 15.01.2024
  12. Konferencja podsumowująca pracę za I semestr 25.01.2024 godz. 14.30
  13. Ferie zimowe 29.01 -11.02.2024
  14. ZEBRANIA i dzień otwarty dla rodziców 21.03.2024 o godz.17.00
  15. Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03.- 2.04.2024
  16. Egzaminy maturalne 7, 8, 9 i 13 maja 2024 – szkoła zamknięta
  17. ZEBRANIA z rodzicami i dzień otwarty – 16.05.2024 od godz. 17.00 (Przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi)
  18. Wystawienie ocen proponowanych do 7 czerwca 2024
  19. Wystawienie ocen końcowych – do 14 czerwca 2024
  20. Konferencje klasyfikacyjne 17 czerwca 2024 godz. 14.30
  21. Zakończenie roku szkolnego 21.06.2024
  22. Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2023/2024 – 27 czerwca 2024 godz. 9.00
 1.  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 maja 2024r., 7, 8, 9, 13 maja 2024r., 31 maja 2024r.