KALENDARIUM WYDARZEŃ
ZSO  Szkoła Podstawowa nr 2
na rok szkolny 2020/2021

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – 01.09.2019:
 • godz. 10.00 – klasa 1 (AULA połączone z pasowaniem na ucznia),
 • pozostałe klasy w salach lekcyjnych z wychowawcami: godzina 8.00 klasy 4 – 8, godzina 9.00 klasy 2 – 3.
 1. ZEBRANIA z Rodzicami i wybór Rady Rodziców 10.09.2020 o godz. 17.00.
 1. Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2020, XXXV – lecie szkoły.
 2. ZEBRANIA i Dzień otwarty 22.10.2020 o godz. 17.00 (stacjonarne lub zdalne).
 3. Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.2020.
 4. Próbny egzamin ósmoklasisty – grudzień 2020.
 5. ZEBRANIA – informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – 3.12.2020 od godz. 17.00.
 6. Wigilie klasowe, jasełka dla uczniów i spotkanie nauczycieli – 20.12.2020.
 7. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2020.
 8. Wystawianie ocen semestralnych do 8.01.2020.
 9. Konferencja klasyfikacyjna 14.01.2021, godz.14.30.
 10. Rozpoczęcie drugiego semestru – 18.01.2021.
 11. Wywiadówki dla rodziców 21.01.2021 o godz.17.00 zdalnie.
 12. Konferencja podsumowująca pracę za I semestr 28.01.2021 godz. 14.30.
 13. Ferie zimowe 1.02-14.02.2021.
 14. ZEBRANIA i dzień otwarty – 13.03.2021 od godz. 18.00 zdalnie.
 15. Rekolekcje Wielkopostne – termin podany później.
 16. Wiosenna przerwa świąteczna – 1.04.- 6.04.2021.
 17. Egzaminy maturalne 4, 5, 6 maja 2021 – szkoła zamknięta.
 18. ZEBRANIA z rodzicami i dzień otwarty – 21.05.2021 od godz. 18.00 (przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi).
 19. Egzamin ósmoklasisty 25, 26 i 27 maja 2021.
 20. Wystawienie ocen końcowych uczniom i przekazanie informacji rodzicom wg. procedur zapisanych w statucie szkoły – do 14 czerwca 2021.
 21. Konferencje klasyfikacyjne 21 czerwca 2021 godz. 14.30.
 22. Zakończenie roku szkolnego 25.06.2021.
 23. Konferencja podsumowująca prace szkoły w roku szkolnym 2020/2021: 1 lipca 2021, godz. 9.00.

Dyżury nauczycieli w czasie przerw świątecznych tj. 23, 24, 28, 29, 30 i 31 grudnia 2020 oraz 1, 2 i 6 kwietnia 2021.

Dni wolne:

 • 4,5,6 maja 2021,
 • 4 czerwca 2021.