Dyrekcja Gimnazjum nr 4 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie

Dyrektor: mgr inż. Marta Figura


Wicedyrektor: mgr inż. Katarzyna Mielczarek

Sekretariat Szkoły:
czynny od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30
Tel. +48 032 616 51 49

Adres:

Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
Osiedle Podłęże
ul. Towarowa 61
43-609 Jaworzno
Tel. +48 032 616 51 49
e-mail: sekretariat@zso.jaworzno.edu.pl