Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego w Jaworznie

Dyrektor: mgr inż. Marta Figura

Termin spotkań:
czwartek 15:00 – 16:00


Wicedyrektor: mgr inż. Katarzyna Mielczarek

Sekretariat Szkoły:
czynny od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00
Tel. +48 032 762 91 49

Adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Osiedle Podłęże
ul. Towarowa 61
43-609 Jaworzno
Tel. +48 032 762 91 49
e-mail: sekretariat@zso.jaworzno.edu.pl