KALENDARIUM WYDARZEŃ
ZSO  Szkoła Podstawowa nr 2
na rok szkolny 2019/2020

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – 02.09.2019:
 • 10.00 klasy 1 i 7,
 • 9.00 pozostałe klasy.
 1. ZEBRANIA z Rodzicami i wybór Rady Rodziców 12.09.2019 o godz. 17.00:
 • klasy 1, 7 SP 2 na auli z p. Dyrektor,
 • pozostałe klasy w pracowniach z wychowawcami.

Godzina 15.00 konferencja „nadzór pedagogiczny”.

 1. Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów.
 2. Dzień Edukacji Narodowej – 14.10.2019.
 3. ZEBRANIA i Dzień otwarty 24.10.2019 o godz. 18.00.
 4. Rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.2019.
 5. Próbny egzamin ósmoklasisty – grudzień 2019.
 6. ZEBRANIA – informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi – 3.12.2019 od godz. 17.00.
 7. Wigilie klasowe, jasełka dla uczniów i spotkanie nauczycieli – 20.12.2019.
 8. Zimowa przerwa świąteczna 23.12 – 31.12.2019.
 9. Wystawianie ocen semestralnych do 3.01.2020.
 10. Konferencja klasyfikacyjna 08.01.2020, godz.14.30.
 11. Rozpoczęcie drugiego semestru – 27.01.2020.
 12. Wywiadówki dla rodziców 09.01.2020 o godz.18.00.
 13. Konferencja podsumowująca pracę za I semestr 30.01.2020 godz. 14.30.
 14. Ferie zimowe 13.01-26.01.2020.
 15. ZEBRANIA i dzień otwarty – 19.03.2020 od godz. 17.00.
 16. Rekolekcje Wielkopostne – 30, 31.03. i 1.04.2020.
 17. Wiosenna przerwa świąteczna – 9.04.- 14.04.2020.
 18. Egzamin ósmoklasisty 21, 22 i 23 kwietnia 2020.
 19. Egzaminy maturalne 4, 5, 6 maja 2020 – organizujemy wycieczki.
 20. ZEBRANIA z rodzicami i dzień otwarty – 21.05.2020 od godz. 18.00 (przekazanie informacji o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi).
 21. Wystawienie ocen końcowych uczniom i przekazanie informacji rodzicom wg. procedur zapisanych w statucie szkoły – do 16 czerwca 2020.
 22. Konferencje klasyfikacyjne 22 czerwca 2020 godz. 14.30.
 23. Zakończenie roku szkolnego 26.06.2020.
 24. Konferencja podsumowująca prace szkoły w roku szkolnym 2019/2020: 2 lipca 2020, godz. 9.00.

Dyżury nauczycieli w czasie przerw świątecznych tj. 23, 24, 27, 30 i 31 grudnia 2019 oraz 9, 10 i 14 kwietnia 2020.