Do Złotej Księgi wpisywani są corocznie uczniowie:

– osiągający średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie;
– laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty;
– laureaci i finaliści konkursów międzynarodowych.

Rok Szkolny 2010/2011

Paulina Wójcik 5,07
Katarzyna Zimny 5,0
Wiktor Sewioł 5,13
Magdalena Grzybek 5,20
Joanna Płonka 5,13
Anna Owsiak 5,07
Aleksandra Kwaśniewska 5,2
Patrycja Janik 5,0
Jagoda Jałowiecka 5,0
Adrian Dyląg 5,53
Adam Stano 5,27
Filip Przybycień 5,2
Grzegorz Ryskalok 5,2
Kamil Doległo 5,13
Agnieszka Jedynak 5,07
Agnieszka Kisała 5,21
Tomasz Gąsior 5,07
Chrapek Monika 5,3
Kuster Dorota 5,3
Merchut Jakub 5,3
Golińska Martyna 5,1
Kopeć Wiktoria 5,1
Dębska Katarzyna 5,0
Synowiec Weronika 5,0
Żyła Aleksandra 5,0
Maciej Łuszcz 5,5
Szymon Nosal 5,36
Maciej Moździerz 5,07
Michał Żółty 5,07
Zuzanna Bobrowska 5,00
Tomasz Mielko 5,00
Oliwia Wolf 5,15
Sławomir Sikora 5,13
Joanna Szuryn 5,06
Agnieszka Słaby 5,06
Żaneta Misiejczuk 5,06
Artur Trociński 5,38
Agnieszka Mądrzyk 4,81
Sara Migacz 5,63
Paulina Krupa 5,56
Tomasz Grotnik 5,31
Martyna Pająk 5,31
Agata Rogólska 5,25
Margita Filipek 5,13
Anna Kowalczyk 5,06
Marta Budynkiewicz 5,0
Kinga Zborowska 5,0
Tymoteusz Odrzywolski 5,0
Sebastian Lelko 4,94
Gabriela Telega 5,12
Weronika Bielańska 5,0
Martyna Andreew 5,31
Beata Szymiec 4,88

GRATULUJEMY !!!