Do Złotej Księgi wpisywani są corocznie uczniowie:

– osiągający średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie;
– laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty;
– laureaci i finaliści konkursów międzynarodowych.

Klasa Imię i Nazwisko

Średnia

Zachowanie

Nazwa konkursu
1b Aleksandra Rejdych

5,29

wzorowe

 
1b Magdalena Śliwa

5,14

wzorowe

 
1c Aleksandra Jurek

5,1

wzorowe

 
1c Dominika Wójtowicz

5,0

wzorowe

 
1d Arkadiusz Dudziak

5,28

wzorowe

 
1d Katarzyna Kaziród

5,35

wzorowe

 
1d Magdalena Krupa

5,35

wzorowe

 
1d Dominika Mocek

5,14

wzorowe

 
1d Mateusz Nowak

5,42

wzorowe

 
1d Julia Wierzbik

5,07

wzorowe

 
1f Barbara Chłapek

5,0

wzorowe

 
1f Szymon Góral

5,14

wzorowe

 
1f Klaudia Korlacka

5,29

wzorowe

 
2d Aleksandra Kowal

5,0

wzorowe

 
2d Natalia Margielewska

5,07

wzorowe

WKP z J. Niemieckiego – laureat
2d Julia Szymczyk

WKP z J. Polskiego – finalista
2e Mateusz Krzyszkowski

5,3

wzorowe

 
2f Joanna Adamus

5,23

wzorowe

WKP z J. Polskiego – finalista
2f Jakub Gaj

5,35

wzorowe

 
2f Szymon Golec

5,07

wzorowe

 
2f Emilia Loch

5,14

wzorowe

 
2f Piotr Nowak

5,14

wzorowe

 
2f Wojciech Pawlik

5,28

wzorowe

 
2f Łukasz Pierzchała

5,36

wzorowe

 
2f Krystian Warszawski

5,0

wzorowe

 
2f Wojciech Ziętek

5,0

wzorowe

 
2f Grażyna Drabik

wzorowe

WKP z J. Polskiego – laureat
2g Oliwia Bułkowska

5,14

wzorowe

 
3a Paulina Wójcik

5,33

wzorowe

 
3a Katarzyna Zimny

5,28

wzorowe

 
3d Aleksandra Bisztyga

5,0

wzorowe

 
3d Magdalena Grzybek

5,17

wzorowe

WKP z WOS-u – laureat
3d Anna Owsiak

5,06

wzorowe

WKP z WOS-u – finalista
3d Wiktoria Piecuch

wzorowe

WKP z J. Polskiego – finalista
3d Inga Fedko

wzorowe

WKP z J. Angielskiego – laureat
3d Joanna Płonka

5,06

wzorowe

 
3e Jagoda Jałowiecka

5,22

wzorowe

 
3e Aleksandra Kwaśniewska

5,22

wzorowe

 
3e Daria Lizok

5,17

wzorowe

 
3f Hanna Badowska

5,11

wzorowe

 
3f Kamil Doległo

5,61

wzorowe

WKP z Fizyki – laureat

WKP z Biologii – laureat

WKP z J. Polskiego – laureat

WKP z WOS-u – finalista

3f Adrian Dyląg

5,44

wzorowe

 
3f Barbara Janikowska

5,17

wzorowe

 
3f Agnieszka Jedynak

5,28

wzorowe

WKP z J. Polskiego – finalista
3f Franciszek Magiera

wzorowe

WKP z Fizyki – laureat
3f Marcjanna Pawełko

5,0

wzorowe

WKP z Fizyki – finalista
3f Natalia Piesik

5,11

wzorowe

 
3f Aleksandra Piwowarczyk

5,0

wzorowe

 
3f Filip Przybycień

5,44

wzorowe

WKP z Fizyki – laureat

WKP z Matematyki – laureat

WKP z J. Polskiego – finalista

WKP z J. Angielskiego – finalista

3f Anna Rozkocha

5,06

wzorowe

 
3f Grzegorz Ryskalok

5,39

wzorowe

 
3f Paweł Stachel

5,06

wzorowe

 
3f Adam Stano

5,28

wzorowe

WKP z J. Polskiego – laureat

WKP z Matematyki – finalista

3f Ewa Szadkowska

5,0

wzorowe

WKP z Matematyki – finalista