Do Złotej Księgi wpisywani są corocznie uczniowie:

– osiągający średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie;
– laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych pod patronatem Kuratorium Oświaty;
– laureaci i finaliści konkursów międzynarodowych.

Agnieszka Słaby 5,21
Joanna Szuryn 5,0
Patryk Sokół 5,07
Artur Trociński 5,29
Jakub Zieliński 5,14
Paulina Krupa 5,36
Sara Migacz 5,23
Martyna Pająk 5,07
Arkadiusz Twaróg 5,0
Martyna Andreew 5,28
Karolina Barańska 5,07
Simona Bigaj 5,07
Aleksandra Krupa 5,0
Katarzyna Pasiut 5,14
Maria Rola 5,35
Jacek Żmuda 5,14
Kinga Frączek 5,06
Kinga Rysula 5,06
Jakub Świętosławski 5,0
Jowita Janik 5,0
Mateusz Świętosławski 5,0
Michalina Malisz 5,14
Magdalena Góra 5,25
Michał Gołdys 5,44
Tomasz Major 5,56
Joanna Pędzikiewicz 5,31
Oliwia Warmuz 5,31
Marta Pastuła 5,25
Katarzyna Smyrdek 5,19
Monika Stawarska 5,13
Agnieszka Czubilińska 5,06
Katarzyna Madej 5,06
Karolina Magiera 5,0
Joanna Żmuda 5,06
Tomasz Bąk 5,25
Michał Ciołczyk 5,5
Beata Choroba 5,44
Magdalena Moźdźeń 5,13
Grzegorz Rozkocha 5,06
Michał Widzisz 5,0
Anna Lewandowska 5,27
Natalia Siga 5,0
Alicja Jagusiak 5,06

GRATULUJEMY !!!