Do Złotej Księgi wpisywani są corocznie uczniowie:

– osiągający średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie;
– laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o

Klasa

Imię i Nazwisko Średnia Zachowanie Nazwa konkursu
1d Natalia Margielewska 5,00 wzorowe  
1d Aleksandra Kowal 5,33 wzorowe  
1e Mateusz Krzyszkowski 5,07 wzorowe  
1f Emilia Loch 5,0 wzorowe  
1f Łukasz Pierzchała 5,13 wzorowe  
2a Paulina Wójcik 5,43 wzorowe  
2a Katarzyna Zimny 5,21 wzorowe  
2d Magdalena Grzybek 5,14 wzorowe WKP z J. angielskiego – laureatka
2d Anna Owsiak 5,0 wzorowe  
2e Daria Lizok 5,07 wzorowe  
2e Jagoda Jałowiecka 5,0 wzorowe  
2f Kamil Doległo 5,43 wzorowe WKP z Fizyki – laureat

WKP z Biologii – laureat

2f Adrian Dyląg 5,36 wzorowe  
2f Barbara Janikowska 5,07 wzorowe  
2f Filip Przybycień 5,14 wzorowe WKP z Fizyki – finalista
2f Grzegorz Ryskalok 5,07 wzorowe  
2f Adam Stano 5,21 wzorowe  
2f Jurand Nowak 4,36 wzorowe WKP z WOS  – finalista
3a Tomasz Gąsior 5,22 wzorowe  
3a Agnieszka Kisała 5,22 wzorowe  
3a Adrianna Dubiel 5,17 wzorowe  
3a Anna Śmigielska 5,0 wzorowe  
3a Przemysław Głowacz 5,0 wzorowe  
3d Monika Chrapek 5,3 wzorowe WKP z J. Angielskiego – laureatka

WKP z Geografii  – finalistka

3d Katarzyna Dębska 5,1 wzorowe WKP z WOS  – laureatka
3d Martyna Golińska 5,2 wzorowe WKP z WOS  – laureatka

WKP z J. Angielskiego – laureatka

3d Wiktoria Kopeć 5,0 wzorowe WKP z WOS  – laureatka
3d Dorota Kuster 5,0 wzorowe WKP z Biologii – laureatka
3d Jakub Merchut 5,3 wzorowe WKP z Geografii  – laureat

WKP z Wos-u – laureat

3d Weronika Synowiec 5,0 wzorowe  
3d Aleksandra Żyła 5,0 wzorowe WKP z Biologii – laureatka
  Chwalba Weronika     WKP z WOS  – finalistka

WKP z J. Angielskiego – finalistka

3f Zuzanna Bobrowska 5,0 wzorowe  
3f Jakub Boguś 5,22 wzorowe WKP z J. Polskiego  – laureat

WKP z J. Angielskiego– laureat

3f Marta Gołdys 5,11 wzorowe  
3f Michał Łoziński 5,28 wzorowe WKP z Fizyki   – laureat
3f Maciej Łuszcz 5,5 wzorowe WKP z Geografii  – laureat

WKP z Matematyki  – laureat

WKP z Chemii  – finalista

3f Elżbieta Michalewska 5,06 wzorowe  
3f Tomasz Mielko 5,06 wzorowe WKP z Historii – laureat

 

3f Maciej Moździerz 5,06 wzorowe  
3f Szymon Nosal 5,11 wzorowe  
3f Katarzyna Pławecka 5,11 wzorowe  
3f Maciej Zieliński 4,83 wzorowe WKP z Geografii  – finalista

 

3f Michał Żółty 5,0 wzorowe  
         
3g Katarzyna Partyka 5,0 wzorowe  
3g Piotr Walas 5,0 wzorowe  
3g Oliwia Wolf 5,17 wzorowe