WAŻNA INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych obowiązani są w terminie

od 15.05.2017 r. do 19.05.2017 r.

do złożenia potwierdzenia woli uczęszczania dziecka

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworznie,

w roku szkolnym 2017/2018.

Potwierdzenie należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Niezłożenie potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworznie

Dodaj komentarz