EEG Biofeedback – profesjonalny trening mózgu. Wskazania m.in. zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, poprawa szybkości uczenia się, problemy szkolne, ADHD, agresja, trema, stres, dysleksja, dysortografia

Metoda Warnkego – automatyzacja przetwarzania słuchowego, wzrokowego i ruchowego. Wskazania m.in. trudności w prawidłowym czytaniu i pisaniu ze słuchu, afazja, dysleksja, dyskalkulia, poprawa estetyki pisma.

Rodzicu, jeśli chcesz, aby Twoje dziecko brało udział w treningach usprawniających jego naukę i pracę, zachęcamy do przygotowania następujących dokumentów:

– zaświadczenie od lekarza neurologa o braku przeciwwskazań do terapii Biofeedback (terapii Metodą Warnkego) oraz wynik badania EEG,

– zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach.

Dokumenty prosimy dostarczyć do certyfikowanych trenerów:

mgr Aneta Ignacak, mgr Bogusława Goryczka, mgr Małgorzata Silbert.

Szczegółowe informacje na temat w/w metod na stronie internetowej szkoły.

Serdecznie zapraszamy na treningi 🙂

Dodaj komentarz