Metoda projektów

W miesiącu wrześniu 2018 r. w klasie 2c rozpoczęliśmy zajęcia metodą projektów o tematyce – DRZEWO.

Metoda projektów to doświadczanie, eksperymentowanie, zadawanie pytań o otaczającym świecie. Wyzwalanie zainteresowań i motywacji do działania. Inicjowanie samodzielnego uczenia się.

Uczeń:

  1. Doświadcza wszystkimi zmysłami
  2. Wiąże poznaną teorię z praktyką
  3. Jest aktywny, a jego działaniom towarzyszy motywacja wewnętrzna
  4. Angażuje emocje
  5. Rozwija słownictwo
  6. Rozwiązuje problemy
  7. Kształci umiejętności potrzebne w procesie nauki czytania i pisania
  8. Współpracuje z rówieśnikami
  9. Wykazuje inicjatywę

DRZEWA – codziennie widzimy je z naszych okien, przechodzimy obok nich nie zastanawiając się jak cenną rolę odgrywają w naszym życiu.

Może czas się zatrzymać, popatrzeć, dotknąć, poobserwować.
Uczniowie postawili liczne pytania i szukali odpowiedzi.
Dlaczego ludzie ścinają drzewa?
Jak zbudowane jest drzewo?
Co nam dają drzewa?
Jakie drzewa są w Polsce?
Dlaczego spadają z drzew liście? Itp.

Czekamy na wizytę gościa, eksperta od drzew – leśnika. Ostatnim etapem metody projektów będzie wykonanie zielnika i prezentacja swoich prac.

Dodaj komentarz