III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna Pana Pawła Silberta „Symbole  Jaworzna”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Konkurs dla uczniów klas:  I, II, III.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej symbol Jaworzna ( np.: herb miasta Jaworzna, drwala, drzewo jawor, scenę z legendy o Jaworznie, miejsce lub obiekt znajdujący się obecnie na terenie miasta Jaworzna).

Termin  oddawania prac:  10 stycznia 2020 r. (do wychowawców kl. I, II, III).

Format prac: dowolny ( A4, A3,… A0).

Technika: dowolna (praca płaska).

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi Orła Białego w Jaworznie, Towarowa 61.