Konkurs

Dziedzictwo korony

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – 18 kwietnia

Ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków. Jego celem jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego oraz prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju.

Teraz, w obliczu trwającego światowego kryzysu zdrowotnego, bardziej niż kiedykolwiek, temat wspólnych kultur, wspólnego dziedzictwa, wspólnej odpowiedzialności jest ważny jako wyraz naszej globalnej jedności. Bogactwo dziedzictwa miejskiego czy wiejskiego, ale także wyzwania związane z jego ochroną w kontekście zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju, może być inspiracją do różnych działań: np. stworzenia wystawy edukacyjnej na szkolnej stronie www w formie reportażu z Polski lub z innego kraju. Może ciekawym pomysłem pozostawienia potomnym pamiątki po wyjątkowym czasie koronawirusa (i jednocześnie śladu po sobie) będą zdjęcia uwieczniające, jak spędzaliśmy czas? Czy np. fotoalbum „KORONAWIRUS. DZIEDZICTWO MIEJSKIE. KRAJOBRAZY I NIE TYLKO” nie byłby ciekawym dziedzictwem kulturowym?…..

I jeszcze coś dla ciała i ducha:

nasze propozycje do szeroko pojętej kultury: konkurs, film, rzeźba, malarstwo, gry edukacyjne.

Konkurs „JAKIE TO MIEJSCE I GDZIE SIĘ ZNAJDUJE?”.

Na trzy pierwsze osoby, które zgłoszą poprawną odpowiedź do nauczycieli bibliotekarzy przez Librusa, czekają nagrody.

linki:

Proponują i zachęcają: nauczyciele bibliotekarze: Regina Koczur, Elżbieta Trawa