Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

KLASA PIERWSZA – godz. 10.00, aula – wejście nr 1.

KLASY DRUGIE  I  TRZECIE – godz. 9.00, w salach z wychowawcami.

KLASY CZWARTE, SZÓSTE, SIÓDME I ÓSME – godz. 8.00, w salach z wychowawcami.

Przed budynkiem szkoły będą na uczniów czekać wychowawcy klas.

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje pełny reżim sanitarny: maseczki lub przyłbice i dezynfekcja rąk.