DRODZY RODZICE!

„Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym” to lista dzieci objętych rekrutacją otwartą, czyli tych spoza obwodu szkoły. Dzieci obwodowe zgłoszone do szkoły przyjmowane są automatycznie.

Bardzo proszę o złożenie w szkole „Oświadczenia woli” przez tych Państwa, którzy chcą aby ich dzieci uczyły się w naszej placówce. Druk jest dostępny w sekretariacie.

Prosimy o zapoznanie się z listą: http://sp2.jaworzno.edu.pl

Dodaj komentarz