OGŁOSZENIE
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie
w sprawie naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi

DRODZY RODZICE

Od 17 stycznia 2022 roku rusza elektroniczny nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworznie.

Rodzice powinni zalogować się na stronie www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2022 roku, do godziny 15.00.

Następnie należy złożyć w sekretariacie szkoły od 1 do 14 lutego 2022 roku wydrukowane i podpisane przez oboje opiekunów prawnych dokumenty:

  • dla dzieci z obwodu – zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej
  • dla dzieci spoza obwodu – wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych)

Istnieje również możliwość uzyskania pomocy w wypełnieniu oraz wydrukowaniu wniosku rekrutacyjnego w sekretariacie szkoły w godzinach pracy.

Zapraszam
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Marta Figura

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok 2022/2023.

Dodaj komentarz