Ostatnie drzewo
Połączenie instalacji, wystawy literatury, głośnego czytania oraz gry słowem, to bomba wyobrażeniowa dla młodego dziecka, które wkracza w jeszcze mało znany świat. Takie przedsięwzięcia muszą skłonić do działania, by walory przyrody, która nas otacza nie uległy destrukcji i dostarczały wrażeń nie tylko estetycznych na długie, długie lata.
Ciekawostką jest to, że namiastka krajobrazu oraz drzewo zostało wykonane z zebranych materiałów z recyklingu (kosz na śmieci, worki z juty, stare gałęzie, kolorowa ażurowa tkanina, zasłony, malowane motyle z posklejanego starego kartonu).
A to wszystko w bibliotece szkolnej, która jest miejscem kultury i rozwoju czytelnika. Wsparcie swoją działalnością nauczycieli, którzy wprowadzili innowację pedagogiczną „Z ekologią na Ty” w postaci projektu edukacyjnego dla klas pierwszych.

Inspiracja, instalacja, tekst i foto:
Regina Koczur

Dodaj komentarz