W czwartek 29 września odbyły się wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej, która jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów w naszej szkole. Już tydzień wcześniej rozpoczęła się kampania wyborcza, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze w postaci plakatów na korytarzach szkolnych, a w szkolnym radiowęźle przedstawili swoje plany na obecny rok szkolny. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło udział 147 uczniów. Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów były opiekunki Samorządu Uczniowskiego – p. Daria Płatek i p. Elżbieta Jazowska.
Spośród chętnych do pracy w Radzie podczas tajnego głosowania wybrano przewodniczącego SRU Oskara Cwalinę z klasy 8a. Pozostałymi członkami Rady zostali: Łucja Sokół (6a) oraz Zofia Pawlik (8a).
Jednocześnie w trakcie wyborów odbyło się głosowanie na Rzecznika Praw Ucznia. Większością głosów funkcję tę objęła pani mgr Joanna Wyżlic.

Gratulujemy!

Dodaj komentarz