Rekrutacja do klas pierwszych 2023/2024

Szanowni Rodzice!

23 stycznia 2023 r. o godz. 8.00 rusza elektroniczny nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworznie dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły. Nabór do szkoły odbywać się będzie elektroniczne na stronie www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

23.01.2023r. g. 8.00 – 06.02.2023r. g. 15.00 – składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

07.02.2023r. g. 8.00 – 13.02.2023r. g. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (na wolne miejsca) uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Następnie należy złożyć w sekretariacie szkoły do 13 lutego 2023r. wydrukowane i podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych dokumenty:

dla dzieci z obwodu – zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej,

dla dzieci spoza obwodu – wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej (wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych).

Szczegółowy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/2024 określa Zarządzenie Nr ED.0050.3.2023 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zapraszam
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Marta Figura

Dodaj komentarz