Pokolenie Z (iGen) i Alfa oraz relacje i uzależnienia od dopaminy, ciągłego scrollowania w social mediach. To zagadnienie było wiodące na poniedziałkowych szkolnych warsztatach dla uczniów klas szóstych i siódmych prowadzonych przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie panie: Edytę Jamróz i Małgorzatę Urygę.

Młodzieży wskazano negatywne skutki ciągłego bycia na haju dopaminowym, do których należy zaliczyć: lęki, kompulsywne zajadanie, brak motywacji do działania oraz umiejętności bycia tu i teraz. To również brak wrażliwości i agresja, a przede wszystkim nieumiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji rówieśniczych w świecie realnym. To ogromne zagrożenia, które niesie świat internetu, który chce zatrzymać uwagę młodego pokolenia – potencjalnego biorcy i przyszłego zakupoholika.

Wyzwaniem dla nas, a przede wszystkim dla rodziców tego pokolenia jest umiejętność kreatywnego planowania czasu młodemu człowiekowi na świeżym powietrzu, motywowaniu i zarażania pasją, by w końcu dziecko dobrowolnie i samodzielnie ograniczyło spędzanie czasu w kolorowym i pełnym wysokich bodźców świecie wirtualnym.

Rozsądek, dbałość o pasje w świecie realnym… Tego sobie życzmy wszyscy 🙂

Ewa Latko – pedagog

Regina Koczur – nauczyciel bibliotekarz

Dodaj komentarz