Drodzy Pierwszoklasiści 🙂

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaworznie informuje, że Rekrutacja do Klasy Pierwszej SP2 na Rok Szkolny 2018/2019 rozpoczyna się 1 marca 2018 roku od godziny 8:00, a zakończy się 16 marca 2018 roku o godzinie 15:00 i będzie funkcjonować w formie elektronicznej.

Link do elektronicznej rekrutacji: www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl

W razie pytań lub kłopotów z rekrutacją służymy pomocą w wypełnianiu wniosków.

UWAGA!!! Wypełnione elektronicznie oraz wydrukowane i podpisane przez rodziców dokumenty (zgłoszenie lub wniosek) należy złożyć w sekretariacie szkoły, w dni robocze w godzinach 7:30 – 15:30.

Informacje szczegółowe dotyczące: Zarządzenia Prezydenta Miasta Jaworzna ( Harmonogram) oraz Uchwały Rady Miejskiej (Kryteria)- kliknij i sprawdź

Dlaczego my?

Oferujemy:

 • Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Pracownię Integracji Sensorycznej „SI”
 • Bogate i nowoczesne wyposażenie sal lekcyjnych oraz pracowni specjalistycznych
 • Klasy integracyjne otoczone opieką wykwalifikowanej kadry, w skład której wchodzą : oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagodzy, socjoterapeuci, specjaliści z zakresu autyzmu i zespołu Aspergera, logopeda i neurologopeda, trenerzy EEG Biofeedback, trenerzy metody Warnkego, terapeuci pedagogiczni, dietetyk, doradca zawodowy i psycholog
 • Wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli z doświadczeniem w pracy na wszystkich poziomach edukacyjnych
 • nowoczesną pracownię informatyczną
 • Bibliotekę z bogatym księgozbiorem, czytelnię z centrum multimedialnym
 • Świetlicę, stołówkę (śniadania i obiady), salę RTV
 • Sale gimnastyczne, siłownię, atrium sportowe i wypoczynkowe, nowoczesne boisko
 • Bogatą ofertę zajęć kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych
 • Monitoring całego obiektu

Dodaj komentarz