WEJŚCIE GŁÓWNE PRZY AULI SZKOŁY

Godzina

Klasa

Numery uczniów w dzienniku

8.00 – 8.25

8a cała

8.30 – 8.55

7a

od 1 do 15

9.00 – 9.25

7a

od 16 do 29

9.30 – 9.55

6a

od 1 do 14

10.00 – 10.25 6a

Od 15 do 28

10.30 – 11.05

6b cała

11.10 – 11.35

5a Od 1 do 13

11.40 – 12.05

5a

Od 14 do 25

12.10 – 12.35

5b

cała

12.40 – 13.10

3a

cała

13.15 – 13.45

2a

cała

13.50 – 14.15

2b

cała

14.20 – 14.50 2c

cała

WEJŚCIE BOCZNE PRZY PORTIERNI – NALEŻY PODEJŚĆ PODJAZDEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Godzina

Klasa Numery uczniów w dzienniku

12.15 – 12.35

3b

cała

12.40 – 13.05

3c

cała

13.10 – 13.40

1a

cała

13.45 – 14.15

1b

cała

14.20 – 14.50 1c

cała