Uczniowie przystępujący do egzaminu kompetencji językowych w dniu egzaminu przynoszą podpisane przez rodzica oświadczenie o stanie zdrowia (załącznik).

Na egzaminie 23 czerwca 2020 r. obowiązuje pełen reżim sanitarny: maseczki, własne przybory (długopis), dezynfekcja rąk przed wejściem do sali.

Prosimy o przybycie na egzamin o godzinie 11.40.