W środę 30 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów. Jest też pomysłodawcą i współorganizatorem wielu szkolnych przedsięwzięć. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze w postaci plakatów i debaty w szkolnym radiowęźle. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło udział 144 uczniów. Wszystkie głosy były ważne. Komisja wyborcza w składzie: Zuzanna Woskowicz (7a), Piotr Lewkowicz (8a) i Dorian Nowaczek (7a) czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów były opiekunki Samorządu Uczniowskiego – p. Daria Płatek i p. Elżbieta Jazowska

Spośród chętnych do pracy w samorządzie podczas tajnego głosowania wybrano:

  • Przewodniczący: Adam Wola (8a)
  • Zastępcy przewodniczącego: Lena Płatek (4a) i Sonia Moćko (6a)

Gratulujemy zarządowi Samorządu Uczniowskiego, życzymy wielu pomysłów i zapału do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.