Red and White Christmas Animated Presentation

Klub Młodego Wolontariusza zaangażował się w ogólnopolski projekt eTwinning polegający na uszyciu „Emotkowych Pożeraczy Smutków” – maskotek – emotek wielkości małej poduszki, które zostaną podarowane wybranej przez uczniów grupie dzieci lub innym osobom w Jaworznie z dużą potrzebą przytulania czegoś miłego. Uczniowie naszej szkoły poprzez udział w projekcie nauczą się ręcznie szyć pożeracza smutków oraz poznają aplikację CANVA, program Padlet oraz inne multimedialne programy, a także nawiążą kontakty z uczniami wielu szkół w Polsce, które są uczestnikami projektu.

W dalszej części działań projektowych uczniowie w drużynach międzyszkolnych stworzą cyfrowe książeczki będące opowieścią o uszytych przez nich „pożeraczach”. W ten sposób powstaną bajki i opowiadania dla młodszych uczniów. Plany obejmują również nawiązanie współpracy z dużą ogólnopolską fundacją, dla której każda szkoła uszyje emotki i zostaną one przekazane podopiecznym fundacji 🙂

Ten projekt pokazuje, że nawet w tych trudnych czasach, jak pandemia koronowirusa, możemy znaleźć przestrzeń na działania wspólne, na sprawianie radości potrzebującym, na zaangażowanie społeczne i na podejmowanie form aktywności niekoniecznie związanych z komputerem.

Jakie są nasze cele?

  • rozwijanie umiejętności manualnych,
  • rozwijanie kreatywności i twórczych zdolności,
  • społeczne zaangażowanie,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz wyobraźni i kreatywności,
  • kształtowanie empatii,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  • współpraca z Radą Rodziców i instytucjami społecznymi,
  • wzmacnianie poczucia sensu,
  • spędzanie ciekawie wolnego czasu.

Nasza grupa szkolna w czasie ferii rozpoczęła swoją przygodę z szyciem emotek – pakiety z materiałami zostały odebrane przez uczniów, a 9 stycznia odbyły się pierwsze warsztaty on line z główną koordynatorką i pomysłodawczynią panią Martko Florkiewicz – Borkowską, Nauczycielką Roku 2017. To było inspirujące spotkanie, nasze emotki są w trakcie tworzenia.

Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie naszych działań i doping.

Opiekun wolontariatu i projektu:
Angelika Lelek