informacja

Rekrutacja do klas pierwszych 2021/2022

Zarządzenie Nr ED.0050.25.2021
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2021/2022.

Link do zarządzenia: http://sp2.jaworzno.edu.pl

Link do rekrutacji: www.jaworzno.podstawowe.vnabor.pl


Harmonogram egzaminów ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie
harmonogramu
przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty oraz egzaminu
maturalnego w 2021 roku

Link do komunikatu: http://sp2.jaworzno.edu.pl


Terminy postępowania rekrutacyjnego
na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Link: https://sp2.jaworzno.edu.pl