W piątek 1 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który jest przedstawicielem i głosem wszystkich uczniów w naszej szkole. Już tydzień wcześniej rozpoczęła się kampania wyborcza, w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze w postaci plakatów na korytarzach szkolnych. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło udział 135 uczniów. Wszystkie głosy były ważne. Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów były opiekunki Samorządu Uczniowskiego – p. Daria Płatek i p. Elżbieta Jazowska.


Spośród chętnych do pracy w samorządzie podczas tajnego głosowania wybrano przewodniczącą SU Zofię Pawlik z klasy 7a. Pozostałymi członkami Samorządu zostali: Oliwia Kuczmarska (8b), Dorian Nowaczek (8a) oraz Olga Wilkosz (8a). 


Jednocześnie w trakcie wyborów odbyło się głosowanie na Rzecznika Praw Ucznia. Większością głosów funkcję tę objęła pani mgr Sylwia Wiercioch.

Gratulujemy!

Dodaj komentarz