W XXI wieku, w świecie, gdzie najszybszym źródłem informacji są wyszukiwarki internetowe, człowiek coraz mniej obcuje z papierem, informacją namacalną – zanika znajomość wydawnictw zwartych oraz umiejętność biegłego posługiwania się tradycyjnymi książkami popularno- naukowymi. Uczniowie klasy piątej mogli się zmierzyć ze swoją kreatywnością i wyszukać przypadkowo wylosowane hasła w leksykonach i encyklopediach dziedzinowych. Próbując własnych sił z wielkim zaangażowaniem i determinacją, przy burzy mózgów i wsparciu rówieśników oraz nauczycieli osiągnęli sukces! Wyszukali i odczytali znaczenie haseł takich jak: luger, Blair, Józef Stalin – czołg, Liczba Macha czy np. konosans. Zdziwienie, duma i radość jakie się malowały na twarzach poszukiwaczy haseł niczym w grze terenowej, pokazywały jak kreatywny był mózg czytelnika by dojść do celu. Nie było to szybkie i proste zadanie. Pokazało jednak wśród młodych ludzi tzw. pazur, a to dobrze wróży na przyszłość.

Gratulacje za ukończenie wyzwania! 🙂

txt i foto
nauczyciel bibliotekarz Regina Koczur

Dodaj komentarz