15 edycja ogólnopolskiej  kampanii  profilaktyczno-edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”  została oficjalnie zakończona w naszym mieście. Uroczyste podsumowanie kampanii oraz wręczenie nagród dla wyróżniających się szkół odbyło się 6 września 2016 r w sali obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Nagrodzone  szkoły: Szkoła Podstawowa nr 14 oraz Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Orła Białego w Jaworznie otrzymały, ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszym mieście, cenne nagrody w postaci telewizorów. Nagrody z rąk wiceprezydenta miasta Pani Moniki Bryl odebrali Dyrektorzy szkół wraz z koordynatorami kampanii na terenie szkoły. To już kolejna nagroda dla Gimnazjum nr 4 za przeprowadzoną kampanię i podejmowane w niej działania edukacyjno-profilaktyczne wraz z młodzieżą, co zostało zaprezentowane zgromadzonym w postaci krótkiej prezentacji podczas gali wręczenia nagród.

Szkolny koordynator kampanii: pedagog szkolny

  Urszula Włodek

Dodaj komentarz